Bölümümüz Hakkında

Özellikle A.B.D.’de yüksek sağlık harcamaları ve kaynak paylaştırma sorunlarını aşmak ve kaynakları verimli bir şekilde kullanılmasını sağlanması amacıyla sağlık sektörünün klinik ve idari boyutlarının birbirinden bağımsız olarak ele alınması ihtiyacı doğmuştur. Bu gelişmeden sonra özellikle sağlıkta hizmet arzının büyük bir kısmının gerçekleştiği hastanelerdeki yönetim kademelerine sağlık ve işletmecilik konularında eğitim görmüş yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak için üniversitelerde “Sağlık İdaresi”, “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” ve “Sağlık Politikası ve Yönetimi” adları altında bölümler kurulmuştur. 

Sağlık Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, yüksek bilgi ve beceriye sahip sağlık işletmecileri yetiştirmektedir. Bu programda öğrenciler toplum sağlığını geliştirmek üzere sağlık sektöründeki uygulamaları ve teorik çerçeveyi içinde barındıran sağlam bir bilgi temeli ve güçlü bir yabancı dil becerisi kazanırlar. Eğitim dili %30 İngilizce olan Sağlık Yönetimi Bölümü’nün eğitim programı, temel ve uygulamalı sağlık işletmeciliğinde profesyonel eğitim vermek üzere Amerikan Sağlık Yönetimi Üniversite Programları Birliği (The Association of University Programs in Health Administration –AUPHA) standartlarından yola çıkılarak oluşturulmuştur. İlk 2 yıl genel kültür ve genel işletmecilik bilgisi derslerinin yer aldığı eğitim programlarında,3. yıl itibariyle sağlık sektörüne özgü dersler yer almaktadır. 4 yıllık eğitim süresince öğrencilere istedikleri kurumlarda staj yapma ve farklı dersler kapsamında sağlık alanı ile ilgili projeler üretme İmkânı sağlayarak, sağlık sektörünün içinde bulunma fırsatı sunulmaktadır. 

“21. yüzyılın mesleği” olarak anılmaya başlanan Sağlık Yönetimi Bölümü mezunları, kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.